Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 25. 2.

Aktuální informace

Aktuální od 19. února 2021 do 27. února 2021 (Aktuality)

 • Od 27.12 jsou povoleny bohoslužby podle kapacity kostela – účastníků smí být 10% kapacity míst k sezení. V kostele v Plesné je kapacita k sezení 180 osob, tj. v současné době smí být v kostele 18 účastníků bohoslužeb.
 • Neděle 21.2 (1. neděle postní)
  V 7,00 bude bohoslužba za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18 a 19h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 18 a 19h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním.
  9,00 – 9,30 bude kostel otevřený k individuální modlitbě.
  Sbírka této neděle bude „Haléř sv. Petra“.
 • Čtvrtek 18.2
  V 16,45 bude bohoslužba na úmysl dárce. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18 a 19h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná.
 • Neděle 28.2 (2. neděle postní)
  V 7,00 bude bohoslužba za Jana Růžičku mladšího, za Máriu a Jana Gramatovy a za živou a zemřelou rodinu. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18 a 19h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 18 a 19h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním.
  9,00 – 9,30 bude kostel otevřený k individuální modlitbě.
 • Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Pastýřský list otce bisku Martina k první neděli postní si můžete přečíst na tomto odkazu.
 • Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. V pokladničkách se celkově vybralo: Martinov 2 300Kč, Plesná 18 350Kč, Děhylov 18 001 Kč a Dobroslavice 11 920Kč. Všem dárcům moc děkujeme.
 • Kvůli uzavření škol zatím neprobíhá vyučování náboženství. Jako náhradu doporučujeme dětem pořad Ovečky na TV Noe (čtvrtek 17,00) a kanál You-tube „Vlčí doupě“ se zamyšleními pro děti. Postní rodinná příprava na velikonoce je k dispozici na tomto odkazu.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!