Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 13. 12.

Ohlášky 10.11

Aktuální od 9. listopadu 2019 do 16. listopadu 2019 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

  • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě a duše v očistci.
  • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.
  • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od příští neděle 17. listopadu od 8,00 v sakristii.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!