Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 25. 7.

Ohlášky 11.10

Aktuální od 9. října 2020 do 17. října 2020 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

  • Od středy 14. října jsou povoleny aktivity ve vnitřních prostorách do šesti osob a toto opatření se vztahuje i na bohoslužby. Proto budou bohoslužby v sobotu a v neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Na bohoslužby je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 2 místa jsou vyhrazena pro rodinu, která má zadaný úmysl a 3 místa jsou pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
  • Kvůli zavření základních škol nebude v následujících 3 týdnech vyučování náboženství.
  • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
  • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
  • V sobotu bude bohoslužba v 7,00 v kostele a bude za Marii a Vojtěcha Klose a rodiče z obou stran.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 7,00 a bude za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu sv. Jakuba k výročí jeho posvěcení. Na obě bohoslužby je nutné se dopředu registrovat, jak bylo vysvětleno výše.
  • Dnes (v pátek 16.10) na svátek sv. Hedviky, patronky naší diecéze, bude ve 20,00 přenášena z kaple biskupství modlitba růžence, kterou povede apoštolský administrátor biskup Martin David. Připojit se online se k této modlitbě můžete na tomto odkazu.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!