Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 21. 10.

Ohlášky 16.8

Aktuální od 15. srpna 2020 do 22. srpna 2020 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí – 16. srpna

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR.
 • V neděli 16.8 ještě budou dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Od neděle 23.8 bude opět jen jedna bohoslužba v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku.
 • Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za sestry Holušovy a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, bratra, syna, zetě Josefa a Jaromíra a duše v očistci.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!