Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 3. 7.

Ohlášky 19.1

Aktuální od 18. ledna 2020 do 25. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou rodinu Plevovu, živou a zemřelou rodinu Gadlinovu, Valovu a za dar zdraví
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu
  • Papež František vyhlásil příští neděli Nedělí Božího slova. Do kostela si proto každý může donést svou Bibli. Bible budou po kázání požehnány.
  • Příští neděli po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!