Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 3. 7.

Ohlášky 2.2

Aktuální od 1. února 2020 do 8. února 2020 (Aktuality)

Uvedení Páně do chrámu

  • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 10 423 Kč.
  • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
  • Tento (4.2) a příští čtvrtek (11.2) nebude vyučování náboženství z důvodu jarních prázdnin v okresech Opava a Ostrava.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude za Vlastu a Ladislava Vavrečkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
  • V sobotu v 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a zemřelou rodinu Mikšíkovu a Röbelovu.
  • Příští neděli 10,00 – 11,00 bude dole na faře biblická hodina. Tématem bude vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků, na kterých byl Nový zákon napsán.
  • Další biblické hodiny budou o nedělích 8.3 a 5.4. Budeme se zabývat Novým zákonem.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!