Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 20. 3.

Ohlášky 2.9

Aktuální od 1. září 2018 do 8. září 2018 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

  • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 791 Kč.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Margaretu Širockou, manžela, živou a + rodinu a zetě Ladislava
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci
  • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelé Věru a Václava  Vlodarčíkovy, oboje rodiče, za živou rodinu a za duše v očistci a Oldřišku Lazarovou a manžela, za Květoslavu Lazarovou, Marii Urbanovou a manžela, Marii Bestovou a Boží ochranu
  • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za nemocné. Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných.
  • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.
  • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!