Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 13. 12.

Ohlášky 21.7

Aktuální od 20. července 2019 do 27. července 2019 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o další pomoc a ochranu
  • Příští neděli bude plesenská pouť. Bohoslužby budou v 8,00 (za farníky) a v 10,30 (za + Arnošta, Boženu a Tomáše Walderovy). Sbírka bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Ing. Lukáš Mocek, novokněz z Ostravy – Třebovic. Po obou bohoslužbách bude udílet novokněžské požehnání.
  • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
  • Prosíme ochotné farníky, aby před bohoslužbami příští neděli donesli buchty nebo koláče, které by se pak rozdávaly po bohoslužbách.
  • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s úklidem kostela a okolí fary před poutí.

 

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!