Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 21. 10.

Ohlášky 23.8

Aktuální od 22. srpna 2020 do 29. srpna 2020 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR.
 • Od dnešní neděle (23.8) je opět jen jedna bohoslužba v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku.
 • Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne ve čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.
 • Ve čtvrtek 3.9 v 18,15 dole na faře by se krátce sešla farní rada. Je třeba se poradit ohledně aktivit v novém školním roce v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (zdali pořádat farní kavárnu, vzdělávání dospělých apod.).
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!