Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 3. 7.

Ohlášky 26.1

Aktuální od 25. ledna 2020 do 1. února 2020 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

  • Papež František vyhlásil dnešní den Nedělí Božího slova.
  • Dnes po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
  • Dnes je sbírka na opravy.
  • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
  • Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování Pánu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za dar zdraví pro dceru přátel.
    Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
  • O nedělích 9.2, 8.3 a 5.4 bude po bohoslužbě dole na faře Biblická hodina. Budeme se zabývat Novým zákonem.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!