Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 13. 12.

Ohlášky 27.10

Aktuální od 26. října 2019 do 2. listopadu 2019 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

  • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 6 792 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Čechovou, Řezáčovou, Vítečkovou a Kusynovou.
  • V pátek je slavnost Všech svatých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Emilii Bochňákovou, manžela a zemřelou rodinu. Zároveň je první pátek v měsíci, proto po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
  • V sobotu je památka zesnulých. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za rodiče Martu a Václava Gardelkovy při prvním výročí úmrtí. Po bohoslužbě bude pobožnost na hřbitově.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a zemřelou rodinu.
  • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude na faře farní kavárna.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!