Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 25. 7.

Ohlášky 27.9

Aktuální od 26. září 2020 do 2. října 2020 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

  • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
  • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
  • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
  • Dnes je sbírka na opravy.
  • Zítra je sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran a za P. Vavřince Mitáčka a zemřelou rodinu
  • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 17,40 tichá adorace.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na úmysl dárce.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!