Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 13. 12.

Ohlášky 28.7

Aktuální od 27. července 2019 do 3. srpna 2019 (Aktuality)

Plesenská pouť

  • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na pečení buchet a organizaci dnešní poutě.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na poděkování za dar víry, přijaté milosti a prosbu o dary ducha sv. pro celou rodinu.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Lehenovou a Niklovou a duše v očistci.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!