Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 16. 7.

Ohlášky 3.2

Aktuální od 2. února 2019 do 9. února 2019 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

  • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
  • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 756 Kč.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude
  • na úmysl dárce.
  • V sobotu bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích v 17,00 a bude za  Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově v únoru bohoslužba nebude.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Valentina Kňuru, manželku, syna Jaromíra, dcery Maňku a Slávku
    a duše v očistci.
  • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!