Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 3. 7.

Ohlášky 5.1

Aktuální od 4. ledna 2020 do 11. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle vánoční

  • Zítra je slavnost Zjevení Páně – Tři králové. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
  • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Karla Šilera, manželky Terezii a Marii, děti a vnoučata
  • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.
  • Od dnešní do příští neděle je alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis jednotlivých bohoslužeb v Ostravě je vzadu na vývěsce.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!