Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 21. 10.

Ohlášky 9.8

Aktuální od 8. srpna 2020 do 15. srpna 2020 (Aktuality)

  • 19. neděle v mezidobí
  • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
  • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
  • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
  • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
  • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
  • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a na úmysl dárce.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude za zemřelé rodiče, bratra a syna a živou rodinu. V 10,00 bude bohoslužba na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží vedení a ochranu pro celou rodinu
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!