Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 20. 3.

Ohlášky 9.9

Aktuální od 8. září 2018 do 15. září 2018 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

  • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, bratra, syna a rodiče.
  • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
  • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!