Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 25. 7.

Pastorační zhodnocení roku 2020

Aktuální od 1. ledna 2021 do 17. ledna 2021 (Aktuality)

Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický. Poslední „normální“ bohoslužba byla na druhou neděli postní, poté jsme již i v kostele začali vnímat důsledky pandemických opatření. Nejprve byly bohoslužby zakázány zcela, pak se postupně obnovovaly pro omezený počet věřících a jen nějakou dobu jsme v létě mohli prožívat společnou jednu nedělní bohoslužbu. Od března se nekonala farní kavárna, vaječina ani žádný koncert. V Plesence asi ještě uplyne mnoho vody, než budou tyto aktivity plně obnoveny.

V uplynulém roce byly ve farnosti pokřtěny 4 děti, v kostele v Plesné byly dvě svatby a v kapli v Dobroslavicích jedna, a z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů a 3 smuteční obřady se z důvodu vládních opatření odehrály pouze na hřbitově. První sv. přijímání bylo kvůli absenci výuky náboženství odloženo na další rok.

Chtěl bych Vám poděkovat za Váš odpovědný přístup k nařízeným opatřením. Na bohoslužby je nutné se registrovat den dopředu skrze sms, a jen jednou se stalo, že to někdo nerespektoval a do kostela přesto došel. Také se v účasti na bohoslužbách snažíte prostřídat, a když nemůžete na bohoslužbu, dojdete si alespoň pro eucharistii v době, kdy je v neděli kostel otevřený k individuální modlitbě. Tato pravidla nejsou nikomu z nás příjemná, ale zřejmě budou platit ještě dlouho, a nám nezbývá, než je respektovat. Buďme rádi, že oproti jarní vlně pandemie můžeme v omezené míře bohoslužby realizovat a můžeme mít otevřený kostel k individuální modlitbě, která smí být spojena s rozdáváním eucharistie. Dokud nebudou bohoslužby obnoveny ve standartní podobě, budu se dále snažit vkládat na farní stránky nedělní kázání a občas i přednášky v rámci vzdělávání ve víře.

Také bych Vám chtěl poděkovat, že myslíte i na provoz farnosti. Při sbírkách, které byly realizovány skrze košíček na stolku vzadu v kostele, jste podle svých možností přispěli na provoz farnosti i na vyhlášené účely. Ekonomický přehled farního hospodaření je k dispozici na nástěnce v kostele.

Děkuji také vám, kteří se staráte o provoz kostela – ať už skrze úklid, zázemí v sakristii, ministrování, zpěv či chystání vánočních stromků a betléma. Moc si Vaší práce vážím.

Pandemie ochromila náš farní život, ale věřím, že nás také mnohému naučila. Především jsme si mohli uvědomit, že nám kostel a bohoslužby chybí. Někdy jsme chodili do kostela tak trochu i z povinnosti, a ne vždy se nám chtělo. Teď už nám kostel chybí a i toto poznání je cenné. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že nám chybí i farní společenství a vzájemné vztahy, které rozvíjíme i klábosením před kostelem, ve farní kavárně nebo na vaječině či při vzdělávání dospělých ve víře. Je fajn vědět, že farní společenství realizované skrze konkrétní vztahy je pro nás důležité. A v neposlední řadě jsme si díky pandemii mohli více uvědomit, že odpovědnost za naši víru neseme každý sám za sebe. Do nebe nás nedostane ani pan farář skrze hezké kázání ani schola skrze dojímavý zpěv. Za vztah s Bohem jsme zodpovědný každý sám za sebe a musíme na něm pracovat. Tuhle skutečnost nyní v pandemii naplno zakoušíme – do kostela můžeme jen občas, ale modlit se, číst si nebo vzdělávat se ve víře – to všechno můžeme i sami.

Můj oblíbený duchovní autor Richard Rohr v jedné ze svých knih říká, že moudrý člověk dokáže vnímat poučení ve všem, co jej v životě potkává. Přeji nám všem, ať se nám to v následujícím roce všem daří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., farář

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!