Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 25. 7.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle: 9.00 (8.30 - 8.50 je v kostele tichá adorace)

Čtvrtek: 17.45 (duben – září), 16.45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Zpovídá se ve čtvrtek 17.15 - 17.35 a v neděli 8.30 - 8.50.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny: čtvrtek 18.15 - 18.45. Duchovního správce je možné kontaktovat e-mailem (rkf.ostravaplesna@doo.cz) nebo telefonicky (731 193 985).

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními informacemi). Pro pohřby jsou vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne.

Fotogalerie

Vánoční výzdoba 2020

25. prosince 2020 (6 fotek)

Vánoční výzdoba 2020

Kostel v Plesné

12. srpna 2020 (6 fotek)

Kostel v Plesné

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

více fotogalerií

Poslední aktuality

Aktuální informace

Aktuální od 19. března 2021 do 31. července 2021 (Aktuality)
 • Neděle 25.7 (pouť ke sv. Jakubovi)
  V 8,00 bude bohoslužba za farníky.
  V 10,30
  je bohoslužba Boženu Walderovu, manžela Arnošta, syna Tomáše, za celou živou a zemřelou rodinu.
  Sbírka je na opravy.
  Hlavním celebrantem bude P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě -  Zábřehu.
  Kvůli epidemiologické situaci nebudeme při pouti rozdávat po bohoslužbách koláče.
  V 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
  15,00-15,30 bude otevřená věž kostela. Vzhledem k možným nečistotám na horním schodišti raději přizpůsobte výstupu na věž své oblečení.
 • Ve čtvrtek mimořádně bohoslužba nebude
 • V sobotu 31.7 v 11,30 bude v kostele svatba p. Marka Čecha a sl. Šárky Daňkové.
 • Neděle 1.8 (18. neděle v mezidobí)
  8,30 – 8,50 bude v kostele tichá adorace.
  V 9,00
  bude bohoslužba za manžela Valtra Hurníka, zetě Libora a rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
 • Během prázdnin zatím nebudou bohoslužby v kaplích v Dobroslavicích a v Děhylově.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Nabídka křesťanských online seminářů pro mládež

Aktuální od 22. ledna 2021 do 31. března 2021 (Aktuality)

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež.
Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě.
Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
· Mediální gramotnost
· Kritické myšlení
· Jak vést rozhovor s Bohem
· Sociální sítě
· Sexualita
· Novodobá evangelizace
· Blogování
· Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

Pastorační zhodnocení roku 2020

Aktuální od 1. ledna 2021 do 17. ledna 2021 (Aktuality)

Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický. Poslední „normální“ bohoslužba byla na druhou neděli postní, poté jsme již i v kostele začali vnímat důsledky pandemických opatření. Nejprve byly bohoslužby zakázány zcela, pak se postupně obnovovaly pro omezený počet věřících a jen nějakou dobu jsme v létě mohli prožívat společnou jednu nedělní bohoslužbu. Od března se nekonala farní kavárna, vaječina ani žádný koncert. V Plesence asi ještě uplyne mnoho vody, než budou tyto aktivity plně obnoveny.

V uplynulém roce byly ve farnosti pokřtěny 4 děti, v kostele v Plesné byly dvě svatby a v kapli v Dobroslavicích jedna, a z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů a 3 smuteční obřady se z důvodu vládních opatření odehrály pouze na hřbitově. První sv. přijímání bylo kvůli absenci výuky náboženství odloženo na další rok.

Chtěl bych Vám poděkovat za Váš odpovědný přístup k nařízeným opatřením. Na bohoslužby je nutné se registrovat den dopředu skrze sms, a jen jednou se stalo, že to někdo nerespektoval a do kostela přesto došel. Také se v účasti na bohoslužbách snažíte prostřídat, a když nemůžete na bohoslužbu, dojdete si alespoň pro eucharistii v době, kdy je v neděli kostel otevřený k individuální modlitbě. Tato pravidla nejsou nikomu z nás příjemná, ale zřejmě budou platit ještě dlouho, a nám nezbývá, než je respektovat. Buďme rádi, že oproti jarní vlně pandemie můžeme v omezené míře bohoslužby realizovat a můžeme mít otevřený kostel k individuální modlitbě, která smí být spojena s rozdáváním eucharistie. Dokud nebudou bohoslužby obnoveny ve standartní podobě, budu se dále snažit vkládat na farní stránky nedělní kázání a občas i přednášky v rámci vzdělávání ve víře.

Také bych Vám chtěl poděkovat, že myslíte i na provoz farnosti. Při sbírkách, které byly realizovány skrze košíček na stolku vzadu v kostele, jste podle svých možností přispěli na provoz farnosti i na vyhlášené účely. Ekonomický přehled farního hospodaření je k dispozici na nástěnce v kostele.

Děkuji také vám, kteří se staráte o provoz kostela – ať už skrze úklid, zázemí v sakristii, ministrování, zpěv či chystání vánočních stromků a betléma. Moc si Vaší práce vážím.

Pandemie ochromila náš farní život, ale věřím, že nás také mnohému naučila. Především jsme si mohli uvědomit, že nám kostel a bohoslužby chybí. Někdy jsme chodili do kostela tak trochu i z povinnosti, a ne vždy se nám chtělo. Teď už nám kostel chybí a i toto poznání je cenné. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že nám chybí i farní společenství a vzájemné vztahy, které rozvíjíme i klábosením před kostelem, ve farní kavárně nebo na vaječině či při vzdělávání dospělých ve víře. Je fajn vědět, že farní společenství realizované skrze konkrétní vztahy je pro nás důležité. A v neposlední řadě jsme si díky pandemii mohli více uvědomit, že odpovědnost za naši víru neseme každý sám za sebe. Do nebe nás nedostane ani pan farář skrze hezké kázání ani schola skrze dojímavý zpěv. Za vztah s Bohem jsme zodpovědný každý sám za sebe a musíme na něm pracovat. Tuhle skutečnost nyní v pandemii naplno zakoušíme – do kostela můžeme jen občas, ale modlit se, číst si nebo vzdělávat se ve víře – to všechno můžeme i sami.

Můj oblíbený duchovní autor Richard Rohr v jedné ze svých knih říká, že moudrý člověk dokáže vnímat poučení ve všem, co jej v životě potkává. Přeji nám všem, ať se nám to v následujícím roce všem daří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., farář

Ohlášky 11.10

Aktuální od 9. října 2020 do 17. října 2020 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Od středy 14. října jsou povoleny aktivity ve vnitřních prostorách do šesti osob a toto opatření se vztahuje i na bohoslužby. Proto budou bohoslužby v sobotu a v neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Na bohoslužby je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 2 místa jsou vyhrazena pro rodinu, která má zadaný úmysl a 3 místa jsou pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Kvůli zavření základních škol nebude v následujících 3 týdnech vyučování náboženství.
 • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • V sobotu bude bohoslužba v 7,00 v kostele a bude za Marii a Vojtěcha Klose a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 7,00 a bude za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu sv. Jakuba k výročí jeho posvěcení. Na obě bohoslužby je nutné se dopředu registrovat, jak bylo vysvětleno výše.
 • Dnes (v pátek 16.10) na svátek sv. Hedviky, patronky naší diecéze, bude ve 20,00 přenášena z kaple biskupství modlitba růžence, kterou povede apoštolský administrátor biskup Martin David. Připojit se online se k této modlitbě můžete na tomto odkazu.

Ohlášky 4.10

Aktuální od 3. října 2020 do 8. října 2020 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • V neděli 4. října je bohoslužba v běžném čase v 9,00.
 • Od pondělí 5. října jsou povoleny bohoslužby do 100 osob a nemá se při nich zpívat. Vzhledem k tomu, že během pandemie poklesla návštěvnost kostela a při kontrolních sčítáních nepřesáhla počtu 100 osob, nadále zůstane v neděli jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Vyučování náboženství bude probíhat normálně.
 • Buďme v této nelehké době ohleduplní k ostatním, a pokud se necítíme dobře, raději návštěvu kostela vynechejme.
 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 039 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy, rodinu Meixnerovu a rodiče z obou stran
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu  Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za martinovské farníky u příležitosti martinovské poutě.

Ohlášky 27.9

Aktuální od 26. září 2020 do 2. října 2020 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Zítra je sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran a za P. Vavřince Mitáčka a zemřelou rodinu
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 17,40 tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na úmysl dárce.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!