Biblický citát na dnešní den
Jdi a Bůh buď s tebou! (1 Sam 17,37)
www.vira.cz
středa, 17. 1.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

Výlet pro ministranty 11.9.2016

11. září 2016 (9 fotek)

Výlet pro ministranty 11.9.2016

Výsledky letní brigády s mladými

12. srpna 2016 (10 fotek)

Výsledky letní brigády s mladými

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 14.1

Aktuální od 13. ledna 2018 do 20. ledna 2018 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Aloise Tyralu, jeho manželku, jejich sourozence, rodiče a za duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 29. prosince 2017 do 30. dubna 2018 (Aktuality)

 

 • 1. -12. ledna
  Tříkrálová sbírka
 • Neděle 7. ledna
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 28. ledna
  Sbírka na opravy.
 • V lednu nejsou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.
 • Neděle 4. února
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 10. února
  Bohoslužba v kapli v Dobroslavicích (17,00). V Děhylově bohoslužba není.
 • Středa 14. února:
  Popeleční středa. Bohoslužba s udílením popelce v 16,45 v kostele.
 • Neděle 25. února:
  Sbírka na opravy
 • Neděle 4. března
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 17. Března (výjimečně o týden později):
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 25. března:
  Květná neděle. Zpovídání 8,00 – 8,45. Žehnání ratolestí na začátku bohoslžby.
  Sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou bohoslužby během týdne v 17,30.
 • Neděle 8. dubna:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 14. dubna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).

Archiv aktualit

Ohlášky 7.1

Aktuální od 6. ledna 2018 do 13. ledna 2018 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Dnes končí vánoční doba.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V lednu nebudou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky 31.12

Aktuální od 30. prosince 2017 do 6. ledna 2018 (Aktuality)

Sv. Rodiny  – 31. prosince

 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se dohromady 26 367 Kč.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude v kostele tichá adorace, která bude zakončená zpěvem Te Deum.
 • Na Nový Rok bude mše sv. v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po mši sv. bude půl hodiny tichá adorace.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce. Během bohoslužby se bude žehnat voda, kadilo a křída.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Květoslavu a Adolfa Nespěšné. Mše sv. bude zaměřená pro děti a po mši sv. bude farní kavárna.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jakuba v Ostravě-Plesné

Aktuální od 22. prosince 2017 do 31. prosince 2017 (Aktuality)
 • Sobota 23.12: Vigilie 4. Neděle adventní – 16,45
 • 24.12: Štědrý den - „Půlnoční“ – 22,00
 • 25.12: Boží hod vánoční – 9,00 (bohoslužba zaměřená pro děti)
 • 26.12: Sv. Štěpán – 9,00
 • 31.12: Silvestr – 9,00.
  15,00-15,30 tichá adorace v kostele.
 • 1.1: Nový rok – 9,00
 • 6.1: Zjevení Páně (Tři králové) – 9,00

 

Vánoční bohoslužby Ostrava 2017 ke stažení

Ohlášky 24.12

Aktuální od 22. prosince 2017 do 30. prosince 2017 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • V neděli na Štědrý den dopoledne bohoslužba není (byla v sobotu s nedělní platností).
 • Na Štědrý den večer bude „půlnoční“ bohoslužba v 22,00 a bude za farníky.
 • V pondělí 25. prosince je Boží hod vánoční. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy, oboje rodiče a živou rodinu. Mše sv. bude zaměřená pro děti – prosíme děti, aby si jako v uplynulých letech donesli na bohoslužbu jednu hračku, kterou dostaly pod stromeček. Sbírka při bohoslužbě bude na opravy.
 • V úterý 26. prosince je svátek sv. Štěpána. Mše sv. bude v 9,00v kostele a bude za Jindřišku a Jaroslava Holušovy z Pustkovce, živou a + rodinu. Na sv. Štěpána není zasvěcený svátek a není tedy již povinná účast na bohoslužbě.
 • Ve čtvrtek mše sv. nebude.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny a zároveň silvestr. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude na poděkování za veškeré milosti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a pokoj pro naše zemřelé. Odpoledne 15,00 – 15,30 bude tichá adorace v kostele zakončená zpěvem Te Deum.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s výzdobou kostela na vánoční svátky.

Ohlášky 17.12

Aktuální od 16. prosince 2017 do 23. prosince 2017 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve středu od 17,00 se budou v kostele zdobit stromky. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci s přípravou kostela na Vánoce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 4. neděle adventní a zároveň je to Štědrý den. Proto bude bohoslužba s nedělní platností již v sobotu v 16,45 v kostele a bude za rodinu Sýkorovu a Hajdukovu s prosbou o další pomoc a ochranu.
 • Na Štědrý den dopoledne bohoslužba nebude a ve 22,00 bude „půlnoční“.
 • 25. a 26. prosince budou bohoslužby v 9,00.
 • V pondělí 10.12 silný vítr poškodil a odnesl plechy na celé stříšce nad balkonem a wc na faře. Již je zajištěna oprava a jedná se s pojišťovnou o náhradě škody.
 • V uplynulém týdnu byly skáceny dvě lípy u hřbitova. Skácení bylo řádně povoleno a bylo podloženo dvěma nezávislými znaleckými posudky (jeden strom byl dutý a druhý napadený škůdci). Posudky i povolení ke kácení je k dispozici na nástěnce vzadu v kostele. 

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!