Biblický citát na dnešní den
Nechte děti přicházet ke mně. (Mk 10,14)
www.vira.cz
sobota, 26. 5.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

Výlet pro ministranty 11.9.2016

11. září 2016 (9 fotek)

Výlet pro ministranty 11.9.2016

Výsledky letní brigády s mladými

12. srpna 2016 (10 fotek)

Výsledky letní brigády s mladými

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 20.5

Aktuální od 19. května 2018 do 26. května 2018 (Aktuality)

Slavnost Seslání Ducha sv.

 • Dnes je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka je na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele májová pobožnost a požehnání a poté bude na farní zahradě smažení vaječiny. Všichni jsou zváni.
 • Od dnešní neděle se v sakristii zapisují úmysly na bohoslužby na druhé pololetí roku 2018.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu.
 • V sobotu je Děhylovská poť. Bohoslužba bude v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, Emílii Výtiskovou a manžela a za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna a za Ludmilu Tvarůžkovou
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Po bohoslužbě bude eucharistický průvod (výjimečně o týden dříve než bývalo zvykem). Odpoledne bude 15,00 – 18,00 v kostele tichá adorace. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii.

 

Synoda o mládeži

Aktuální od 19. dubna 2018 do 29. června 2018 (Aktuality)

Biskupská synoda je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě.

Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat.

Výzva otce biskupa Tomáše Holuba

https://www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc

Kroky jak na to:

Synoda o mládeži – jak nám můžeš říct svůj názor

1.      Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)

2.      Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky do 31. 8. 2018

3.      Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)

4.      1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže

5.      Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)

Díky za spolupráci, o. Kamil Strak a sekretariát Sekce pro mládež ČBK

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 30. března 2018 do 31. srpna 2018 (Aktuality)

 

 • Sobota 14. dubna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 29. dubna:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 12. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 13. května:
  Mše sv. zaměřená pro děti.
 • Neděle 20. května:
  Sbírka na Charitu.
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2018.
  Odpoledne farní vaječina.
 • Sobota 26. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (17,00).
 • Neděle 27. května:
  Sbírka na opravy.
  Po bohoslužbě eucharistický průvod (výjimečně o týdne dříve).
 • Sobota 9. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 10. června
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. června
  Nácvik dětí na první sv. přijímání a zpověď (18,00)
 • Neděle 17. června:
  První sv. přijímání.
  Sbírka na TV Noe.
 • Neděle 24. června:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 29. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Hlavním celebrantem je
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu a kaplan českého olympijského výboru. Po svátostném požehnání (15,00) bude mít přednášku o třech olympiádách, kterých se již zúčastnil.
 • Sobota 4. srpna:
  Pouť ostravského děkanátu do Frýdku (16,00 růženec, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.).

Archiv aktualit

Ohlášky 13.5

Aktuální od 12. května 2018 do 19. května 2018 (Aktuality)

7. neděle Velikonoční

 • Místo čtvrtku bude bohoslužba v pondělí v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Hajdukovou a Sýkorovou s prosbou o další ochranu a pomoc.
 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, rodinu Tichavskou, Stanislava Penkalu a Boží ochranu.
 • Odpoledne v 14,30 bude v kostele májová pobožnost a požehnání a poté bude na farní zahradě smažení vaječiny.
 • Od příští neděle od 8,00 v sakristii se budou zapisovat úmysly na bohoslužby na druhé pololetí roku 2018.

 

 

 

 

Ohlášky 6.5

Aktuální od 5. května 2018 do 12. května 2018 (Aktuality)

6. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 12 442 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Čechovou a dary Ducha sv.
 • Příští sobotu 12.5 dopoledne 8 – 11h bude brigáda – je třeba pomoci se sekáním velkých kusů dřeva z pokácených stromů. Kdo můžete přijít pomoci, vemte si prosím sekeru, případně klíny a velké kladivo. Práce je i pro ženy – je třeba uklidit spodní prostory fary. Díky všem, kdo můžete přijít pomoci.
 • V sobotu je Dobroslavická pouť u příležitosti svátku patrona kaple sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužba bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu a Oldřicha Hudečka
 • Úmysly na bohoslužby na druhé popoletí roku 2018 se budou zapisovat od neděle 20. května.

Ohlášky 29.4

Aktuální od 28. dubna 2018 do 5. května 2018 (Aktuality)

5. neděle velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude za dary Ducha sv., Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ladislava Salgu, živou a + rodinu Salgovu, Walderovu a Galiovu

Ohlášky 22.4

Aktuální od 21. dubna 2018 do 28. dubna 2018 (Aktuality)

4. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za mimořádnou sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu. Vybrali jsme 10 099,- Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od příštího čtvrtku 26.4 budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele  a bude za živou a + rodinu Kuzníkovou a Šimíkovou
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za syna a manžela, rodinu Šilerovu, Vítečkovu a Soňu Gavlasovou

Ohlášky 15.4

Aktuální od 14. dubna 2018 do 21. dubna 2018 (Aktuality)

3. neděle velikonoční

 • Dnes byla mimořádná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za všechny zemřelé v rodině
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězlavu Perončíkovu, rodiče Jeronýma Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!