Biblický citát na dnešní den
Pojďte na opuštěné místo. (Mk 6,31)
www.vira.cz
neděle, 22. 7.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 22.7

Aktuální od 21. července 2018 do 28. července 2018 (Aktuality)

Ohlášky

16. neděle v mezidobí - 22. července

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na brigádu před poutí.
 • Ve středu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku a rodinu Vavrečkovou.
 • Příští neděli je tradiční plesenská pouť. V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Arnošta Waldra, manželku Boženu a živou a + rodinu.
 • Hlavním celebrantem bude P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu v Brně a kaplan Českého olympijského výboru.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a v 15,00 bude mít v kostele
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč povídání o své službě olympijského kaplana, především o třech uplynulých olympiádách, kterých se zúčastnil.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 28. května 2018 do 31. prosince 2018 (Aktuality)

 

 • Neděle 10. června
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. června
  Nácvik dětí na první sv. přijímání a zpověď (18,00)
 • Neděle 17. června:
  První sv. přijímání.
  Sbírka na TV Noe.
 • Neděle 24. června:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 14. července:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 29. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Sbírka je na opravy. Hlavním celebrantem je P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu a kaplan českého olympijského výboru. Po svátostném požehnání (14,30) bude mít přednášku o třech olympiádách, kterých se již zúčastnil.
 • Sobota 4. srpna:
  Pouť ostravského děkanátu do Frýdku (16,00 růženec, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.).
 • Sobota 11. srpna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 26. srpna
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 2. září:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 8. září:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 16. září:
  Sbírka na církevní školy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Neděle 7. října:
  Bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 13. října:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00)
 • Neděle 14. Října:
  Výročí posvěcení kostela v Plesné.
 • Neděle 21. října
  Martinovská pouť.
  Sbírka na misie.
 • Neděle 28. října
  Sbírka na opravy.
 • Od čtvrtku 8. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 4. listopadu
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 10. listopadu
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 18. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2018.
 • Neděle 25. listopadu
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 2. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Sobota 8. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 9. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Sbírka na potřeby diecéze.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Pondělí 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Úterý 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Středa 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 30. prosince
  Sv. Rodiny. Při bohoslužbě obnova manželských slibů.
 • Pondělí 31. Prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Archiv aktualit

Ohlášky 15.7

Aktuální od 14. července 2018 do 21. července 2018 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V pátek od 8,00 bude velký úklid kostela před poutí. Odpoledne od 16,00 bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdete pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Blažejovu, Balcarovu a Kolářovu.

Ohlášky 8.7

Aktuální od 7. července 2018 do 14. července 2018 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci a za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.

Ohlášky 1.7

Aktuální od 30. června 2018 do 7. července 2018 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 567 Kč.
 • Ve čtvrtek a v pátek bohoslužby mimořádně nebudou.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě, Petra Mikolajka a duše v očistci.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.

Ohlášky 24.6

Aktuální od 23. června 2018 do 30. června 2018 (Aktuality)

Slavnost Narození Jana Křtitele

 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 8 347 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za dar zdraví, Boží ochranu a pomoc
 • V pátek je slavnost sv. Petra a Pavla. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude za živou  a zemřelou rod. Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Sýkorovou z Dobroslavic.

Ohlášky 17.6

Aktuální od 16. června 2018 do 23. června 2018 (Aktuality)

11. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Milana Fracůze, sourozence, rodiče z obou stran, Josefínu Šrubařovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!