Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 5. 12.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle: 9,00; Čtvrtek: 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními ohláškami a plánem nejbližších farních aktivit). Pro pohřby jsou vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne.

Fotogalerie

Kostel v Plesné

12. srpna 2020 (6 fotek)

Kostel v Plesné

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

více fotogalerií

Poslední aktuality

Aktuální informace

Aktuální od 5. prosince 2020 do 12. prosince 2020 (Aktuality)
 • Od čtvrtku 3.12 jsou povoleny bohoslužby podle kapacity kostela – účastníků smí být 30% kapacity míst k sezení. V kostele v Plesné je kapacita k sezení 180 osob, tj. v současné době smí být v kostele 54 účastníků bohoslužeb.
 • Tento týden bude bohoslužba v sobotu a neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Úmysl z prvního pátku bude odsloužen ve čtvrtek 10.12.
 • V sobotu 5.12 v 7,00 bude bohoslužba za zemřelého Ignáce Michaláka, Marii Römischovu a pokoj pro duše z rodu Michaláků a Stopiáků. Na sobotní bohoslužbu není třeba se dopředu registrovat.
 • V neděli 6.12 bude bohoslužba v 7,00 za Jiřího Langra, oboje rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu. Na nedělní bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi v sobotu mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Stále je také dovolena individuální duchovní péče. Kostel bude proto otevřený v neděli od 9,00 do 9,30 k individuální modlitbě. Kněz bude k dispozici pro zpověď (ve zpovědnici) a individuálně mohou věřící přijat eucharistii. Dle pokynů z biskupství se v kostele nesmí vytvářet skupiny větší než dvou osob (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Platí zachování rozestupů 2 metry mezi věřícími, povinnost nosit roušku a vydezinfikovat si ruce před vstupem do kostela.
 • Pokud se situace nezmění, bude od příštího týdne bohoslužba ve čtvrtek v 16,45 a v neděli v 7,00 (na tuto bohoslužbu je nutné se v sobotu (17 – 18h) registrovat přes sms. V neděli bude v době 9,00 – 9,30 kostel otevřený k individuální modlitbě a kněz bude zájemcům podávat eucharistii.
 • Kvůli zavření základních škol zatím neprobíhá vyučování náboženství.
 • TV Noe vysílá pravidelně v rámci vzdělávání ve víře pro děti  pořad Ovečky. Jedná se o vhodnou náhradu vyučování náboženství.
 • V říjnu se nekonala tradiční sbírka na misie. Proto bude v kostele (na stolku, kde bývaly obětní dary) košíček, kde můžete vložit svůj příspěvek a peníze budou v půlce prosince naráz odeslány.
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2021 se budou zapisovat v neděli 6. 12, v neděli 13.12 a v neděli 20.12 od 9,00 do 9,30 v sakristii. Zapisovat se bude na bohoslužby ve čtvrtek a v neděli, avšak zatím není jasné, za jakých okolností a v jakých časech budou bohoslužby probíhat.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.

Kázání a přednášky o adventu a vánocích

Aktuální od 4. prosince 2020 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Rozbor biblických textů pro neděle a svátky a přednášky o adventu a vánocích si můžete pustit kliknutím na odkaz vedle názvu. Videa jsou na kanálu You Tube a mohou obsahovat reklamy, které nesouvisí s obsazem přednášky.

Rozbor bibilických textů 2. neděle adventní - odkaz

Advent - historie a hlavní témata - odkaz

Vánoční bohoslužby

Aktuální od 3. prosince 2020 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Vzhledem k opakovaným dotazům, jak to bude letos s bohoslužbami během vánoc, zveřejňujeme plán, který bude platit v případě, že budou bohoslužby povoleny alespoň při omezeném počtu účastníků:

 • Štědrý den (24.12)
  7,00 Mše sv. v kostele
  14,00 – 15,00 Otevřený kostel k individuální modlitbě
  21,30 – 22,30 Otevřený kostel k individuální modlitbě
 • Boží hod vánoční (25.12)
  7,00 Mše sv. v kostele (je třeba se registrovat na Štědrý den v době 14,00 – 15,00 na čísle 731 193 985)
  9,00 – 9,30 Otevřený kostel k individuální modlitbě
 • Sv. Štěpána (26.12)
  7,00 Mše sv. v kostele (je třeba se registrovat den předem v době 17,00 – 18,00 na čísle 731 193 985)
  9,00 – 9,30 Otevřený kostel k individuální modlitbě
 • Sv. Rodiny (27.12)
  7,00 Mše sv. v kostele (je třeba se registrovat den předem v době 17,00 – 18,00 na čísle 731 193 985)
  9,00 – 9,30 Otevřený kostel k individuální modlitbě
 • Silvestr (31.12)
  7,00 Mše sv. v kostele
  15,30 – 16,00 Otevřený kostel k individuální modlitbě
 • Nový rok (1.1)
  7,00 Mše sv. v kostele (je třeba se registrovat den předem v době 17,00 – 18,00 na čísle 731 193 985)
  9,00 – 9,30 Otevřený kostel k individuální modlitbě

Na sváteční a nedělní bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi v sobotu mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Ohlášky 18.10

Aktuální od 17. října 2020 do 23. října 2020 (Aktuality)

29. neděle v mezidobí

 • Na základě nařízení vlády platného od 22.10 jsou dočasně zcela zrušeny bohoslužby. Povoleny jsou pouze pohřby, avšak pouze do deseti osob. Proto nebudou ohlášené sobotní a nedělní bohoslužby.
 • Kvůli zavření základních škol nebude vyučování náboženství.
 • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Na hřbitově v Plesné probíhá v těchto dnech oprava veřejného osvětlení. Dbejte proto při návštěvě hřbitova zvýšené opatrnosti.
 • V sobotu, úterý a ve čtvrtek ve 20,00 je na tomto odkazu přenášena modlitba růžence z kaple biskupství, kterou vede apoštolský administrátor Martin David.

Ohlášky 11.10

Aktuální od 9. října 2020 do 17. října 2020 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Od středy 14. října jsou povoleny aktivity ve vnitřních prostorách do šesti osob a toto opatření se vztahuje i na bohoslužby. Proto budou bohoslužby v sobotu a v neděli v 7,00 (v sobotu bude úmysl ze čtvrtku a v neděli úmysl z neděle). Na bohoslužby je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 17 a 18h sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. 2 místa jsou vyhrazena pro rodinu, která má zadaný úmysl a 3 místa jsou pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 17 a 18h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním. Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Kvůli zavření základních škol nebude v následujících 3 týdnech vyučování náboženství.
 • Tak jako na jaře v době omezení budou na farních stránkách k dispozici nedělní kázání.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • V sobotu bude bohoslužba v 7,00 v kostele a bude za Marii a Vojtěcha Klose a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 7,00 a bude za farníky, kněze a dobrodince našeho chrámu sv. Jakuba k výročí jeho posvěcení. Na obě bohoslužby je nutné se dopředu registrovat, jak bylo vysvětleno výše.
 • Dnes (v pátek 16.10) na svátek sv. Hedviky, patronky naší diecéze, bude ve 20,00 přenášena z kaple biskupství modlitba růžence, kterou povede apoštolský administrátor biskup Martin David. Připojit se online se k této modlitbě můžete na tomto odkazu.

Ohlášky 4.10

Aktuální od 3. října 2020 do 8. října 2020 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • V neděli 4. října je bohoslužba v běžném čase v 9,00.
 • Od pondělí 5. října jsou povoleny bohoslužby do 100 osob a nemá se při nich zpívat. Vzhledem k tomu, že během pandemie poklesla návštěvnost kostela a při kontrolních sčítáních nepřesáhla počtu 100 osob, nadále zůstane v neděli jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Vyučování náboženství bude probíhat normálně.
 • Buďme v této nelehké době ohleduplní k ostatním, a pokud se necítíme dobře, raději návštěvu kostela vynechejme.
 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 039 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy, rodinu Meixnerovu a rodiče z obou stran
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu  Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za martinovské farníky u příležitosti martinovské poutě.

Ohlášky 27.9

Aktuální od 26. září 2020 do 2. října 2020 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Roušky jsou nyní ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Zítra je sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran a za P. Vavřince Mitáčka a zemřelou rodinu
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 17,40 tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na úmysl dárce.

Ohlášky 20.9

Aktuální od 19. září 2020 do 25. září 2020 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Od 10.9 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3259 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelého manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!