Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 14. 10.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 13.10

Aktuální od 12. října 2019 do 19. října 2019 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Dnes si připomínáme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, zetě Jaroslava Huťku, živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu, Huťkovu, Ličkovu a Krakovskou
 • Příští neděli je martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
 • Příští neděli také bude misijní neděle a sbírka bude na misie.
 • Vzadu v kostele na nástěnce jsou grafické výsledky sčítání návštěvníků našeho kostela, které proběhlo minulou neděli.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 5. září 2019 do 31. prosince 2019 (Aktuality)
 • Neděle 27. října
 • Sbírka na opravy.
 • Od čtvrtku 7. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 3. listopadu
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 9. listopadu
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 17. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2020.
 • Neděle 24. listopadu
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 1. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 8. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Sbírka na TV Noe.
  Sobota 14. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 14. prosince:
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Úterý 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Středa 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Čtvrtek 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 29. prosince
  Sv. Rodiny.
 • Úterý 31. prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Archiv aktualit

Ohlášky 6.10

Aktuální od 5. října 2019 do 12. října 2019 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí  – 6. října

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 8 537 Kč.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostela a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny a 2 snachy
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Annu Novákovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Dnes probíhá v České republice sčítání návštěvníků kostela.

Ohlášky 29.9

Aktuální od 28. září 2019 do 5. října 2019 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Příští neděli je v České republice sčítání návštěvníků kostela. Sčítání proběhne na závěr bohoslužby.

Ohlášky 22.9

Aktuální od 21. září 2019 do 28. září 2019 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Františku Košařovou, manžela, vnuka Petra a dar zdraví pro živou rodinu
 • V sobotu je slavnost sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, živou a + rodinu Mikolajkovou, Mitáčkovou a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Ohlášky 15.9

Aktuální od 14. září 2019 do 21. září 2019 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za + + Václava Mikšíka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Penkalovou a ochranu P. Marie.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Ohlášky 8.9

Aktuální od 7. září 2019 do 14. září 2019 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za + Margaretu Širockou, manžela, zetě Ladislava, rodiče z obou stran a ochranu P. Marie pro živou rodinu
 • V úterý 10.9 v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu – Putování barokní Evropou.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Oldřišku Lazarovou a manžela, snachu Květoslavu, rodinu Urbanovou, Bestovou a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa a Jaromíra, rodiče a duše v očistci.
 • Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Sbírka bude na církevní školy.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!