Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 11. 11.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními ohláškami a plánem nejbližších farních aktivit).

Fotogalerie

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 10.11

Aktuální od 9. listopadu 2019 do 16. listopadu 2019 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě a duše v očistci.
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od příští neděle 17. listopadu od 8,00 v sakristii.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 30. června 2020 (Aktuality)
 • Neděle 24. listopadu
 • Sbírka na opravy.
 • Neděle 1. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 8. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Sbírka na TV Noe.
  Sobota 14. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 14. prosince:
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Úterý 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Středa 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Čtvrtek 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 29. prosince
  Sv. Rodiny.
 • Úterý 31. prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.
 • 1. -12. ledna
  Tříkrálová sbírka
 • Neděle 5. ledna
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 26. ledna
  Sbírka na opravy.
 • V lednu nejsou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.
 • Neděle 2. února
  Hromnice.
 • Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 8. února
  Bohoslužba v kapli v Dobroslavicích (17,00). V Děhylově bohoslužba není.
 • Neděle 17. února:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 23. února:
  Sbírka Haléř sv. Petra.
 • Středa 26. února:
  Popeleční středa. Bohoslužba s udílením popelce v 16,45 v kostele.
 • Neděle 1. března
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 14. března:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 29. března:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
  Sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou bohoslužby během týdne v 17,30.
 • Neděle 5. dubna:
  Květná neděle. Při bohoslužbě žehnání ratolestí.
 • Čtvrtek 9. dubna:
  Zelený čtvrtek.
 • Pátek 10. dubna:
  Velký pátek.
 • Sobota 11. dubna:
  Bílá sobota.
 • Neděle 12. dubna:
  Velikonoční neděle.
  Sbírka na kněžský seminář.
 • Sobota 18. Dubna (výjimečně o týden později):
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 26. dubna:
  Sbírka na opravy.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 17. května:
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2020.
 • Neděle 24. května
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 30. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (18,00).
 • Neděle 31. května:
  Seslání Ducha sv.
  Sbírka na Charitu.
  Odpoledne na faře farní vaječina.
 • Neděle 7. června
  První sv. přijímání.
 • Sobota 13. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 14. června:
  Těla a Krve Páně. Po bohoslužbě eucharistický průvod.
 • Neděle 28. června:
  Sbírka na opravy.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Ohlášky 3.11

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 9. listopadu 2019 (Aktuality)

31. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni da farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 6 33 Kč.
 • Od následujícího čtvrtku budou bohoslužby během týdne již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou a zemřelou rodinu Plevovou, Gadlinovou a Valovou s prosbou o dar zdraví.
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Elišku Velcovou a manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci a Štěpánku Hrdinovou,  manžela a za celou živou a zemřelou rodinu.
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za zemřelou rodinu Sýkorovou a Boží ochranu pro celou živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za dcerku a vnučku Klárku Holušovou k jejím nedožitým 15. narozeninám.
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od neděle 17. listopadu od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 27.10

Aktuální od 26. října 2019 do 2. listopadu 2019 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 6 792 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Čechovou, Řezáčovou, Vítečkovou a Kusynovou.
 • V pátek je slavnost Všech svatých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Emilii Bochňákovou, manžela a zemřelou rodinu. Zároveň je první pátek v měsíci, proto po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
 • V sobotu je památka zesnulých. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za rodiče Martu a Václava Gardelkovy při prvním výročí úmrtí. Po bohoslužbě bude pobožnost na hřbitově.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude na faře farní kavárna.

Ohlášky 20.10

Aktuální od 19. října 2019 do 26. října 2019 (Aktuality)
 • Dnes je misijní neděle. Sbírka byla na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Dnes si také připomínáme martinovskou pouť.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za sestru Ludmilu Hrubou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli je martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Františku Halfarovou, manžela, 2 syny, zetě a rodinu Halfarovou a Holušovou.

Ohlášky 13.10

Aktuální od 12. října 2019 do 19. října 2019 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Dnes si připomínáme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, zetě Jaroslava Huťku, živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu, Huťkovu, Ličkovu a Krakovskou
 • Příští neděli je martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
 • Příští neděli také bude misijní neděle a sbírka bude na misie.
 • Vzadu v kostele na nástěnce jsou grafické výsledky sčítání návštěvníků našeho kostela, které proběhlo minulou neděli.

Ohlášky 6.10

Aktuální od 5. října 2019 do 12. října 2019 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí  – 6. října

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 8 537 Kč.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostela a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny a 2 snachy
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou a za živou a zemřelou rodinu Chylovou, Dostálovou, Stiborovou a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Annu Novákovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Dnes probíhá v České republice sčítání návštěvníků kostela.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!