Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 16. 1.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle: 9.00 (8.30 - 8.50 je v kostele tichá adorace)

Čtvrtek: 17.45 (duben – září), 16.45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Zpovídá se ve čtvrtek 17.15 - 17.35 a v neděli 8.30 - 8.50.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny: čtvrtek 18.15 - 18.45. Duchovního správce je možné kontaktovat e-mailem (rkf.ostravaplesna@doo.cz) nebo telefonicky (731 193 985).

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními informacemi). Pro pohřby jsou vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne.

Fotogalerie

První sv. přijímání 2021

5. října 2021 (9 fotek)

První sv. přijímání 2021

Vánoční výzdoba 2020

25. prosince 2020 (6 fotek)

Vánoční výzdoba 2020

Kostel v Plesné

12. srpna 2020 (6 fotek)

Kostel v Plesné

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

více fotogalerií

Poslední aktuality

Aktuální informace

Aktuální od 17. listopadu 2021 do 22. ledna 2022 (Aktuality)
 • Nadále platí povinnost dodržovat v kostele dvoumetrové rozestupy (mimo rodinných příslušníků), mít na sobě respirátor a u vchodu do kostela si dezinfikovat ruce.
 • Neděle 16.1 (2. neděle v mezidobí)
 • 8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Zdeňka Řezáče, manželku Evu, živou a zemřelou rodinu.
 • Rozbor biblických textů 2. neděle v mezidobí si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 20.1
  16,45: Bohoslužba za živou a zemřelou rodinu Tyralovu a duše v očistci a na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další ochranu.
 • Neděle 23.1 (3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova)
  8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Jindřišku a Ladislava Holušovy Z Pustkovce a za živou a zemřelou rodinu.
  Sbírka je na Biblický apoštolát.
 • Další bohoslužba pro děti bude v neděli 6. února.
 • Děkujeme všem koledníkům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky.
 • 9. - 16.1 se v Ostravě uskuteční alianční týden modliteb různých křesťanských denominací. Každý den v 18,00 se koná hodinová bohoslužba v jedné denominaci. Zástupce místního společenství zahájí modlitbu, čte se úryvek z Písma, poté pronesou krátké zamyšlení zástupci jednotlivých denominací a následuje společná modlitba prokládaná zpěvem. Za římskokatolickou církev pořádáme bohoslužbu v úterý 11.1 v 18,00 v kostele Don Bosco. Témata k jednotlivým setkáním jsou k dispozici na tomto odkazu. Rozpis bohoslužeb v Ostravě je na tomto odkazu.
 • Krátký úvod k Prvnímu listu Korinťanům (který se nyní o nedělích čte na pokračování jako druhé čtení) si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Rozbory biblických textů jednotlivých nedělí a další přednášky

Aktuální od 16. listopadu 2021 do 2. dubna 2022 (Aktuality)

Krátké přednášky si můžete poslechnout kliknutím na název. Přednášky se přehrávají na kanálu You Tube.

Liturgický rok

První list Korinťanům (čte se nyní o nedělích na pokračování jako druhé čtení)

Lukášovo evangelium (čte se nyní o nedělích na pokračování)

2. neděle v mezidobí

Archiv aktualit

Synoda

Aktuální od 14. října 2021 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Základní informace
Průběh synodálního procesu
Vytvoření skupinky
Setkávání
Biblické inspirace pro práci
Témata a hlavní otázky

Výsledky diskuze při setkání 7.11 jsou k dispozici na tomto odkazu.

Výsledky diskuze při setkání 28.11 jsou k dispozici na tomto odkazu.

Vzhledem k epidemiologické situaci další setkání naplánováno není.

Informace Rady UMOb Ostrava - Plesná

Aktuální od 26. srpna 2021 do 6. září 2021 (Aktuality)

V rámci výstavby chodníků na hřbitově dojde u hrobových míst k odstranění přídlažeb. Tyto přídlažby jsou z různých materiálů a jedná se o nepovolenou stavbu. Realizační firma po odstranění tyto uloží na okraj chodníků. Občané si svůj materiál (dlažba, kostky atd.) mohou do 06.09.2021 odvézt.
Po tomto datu bude zbylý materiál zlikvidován. Jedná se o řady hrobů ve vrchní části hřbitova nad křížem (realizace v rámci II.etapy opravy přístupových cest).
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na staveništi.

Nabídka křesťanských online seminářů pro mládež

Aktuální od 22. ledna 2021 do 31. března 2021 (Aktuality)

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež.
Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě.
Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Jaké jsou témata seminářů?
· Mediální gramotnost
· Kritické myšlení
· Jak vést rozhovor s Bohem
· Sociální sítě
· Sexualita
· Novodobá evangelizace
· Blogování
· Organizace eventů
Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi - například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

Pastorační zhodnocení roku 2020

Aktuální od 1. ledna 2021 do 17. ledna 2021 (Aktuality)

Letošní rok byl pro nás všechny velmi specifický. Poslední „normální“ bohoslužba byla na druhou neděli postní, poté jsme již i v kostele začali vnímat důsledky pandemických opatření. Nejprve byly bohoslužby zakázány zcela, pak se postupně obnovovaly pro omezený počet věřících a jen nějakou dobu jsme v létě mohli prožívat společnou jednu nedělní bohoslužbu. Od března se nekonala farní kavárna, vaječina ani žádný koncert. V Plesence asi ještě uplyne mnoho vody, než budou tyto aktivity plně obnoveny.

V uplynulém roce byly ve farnosti pokřtěny 4 děti, v kostele v Plesné byly dvě svatby a v kapli v Dobroslavicích jedna, a z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů a 3 smuteční obřady se z důvodu vládních opatření odehrály pouze na hřbitově. První sv. přijímání bylo kvůli absenci výuky náboženství odloženo na další rok.

Chtěl bych Vám poděkovat za Váš odpovědný přístup k nařízeným opatřením. Na bohoslužby je nutné se registrovat den dopředu skrze sms, a jen jednou se stalo, že to někdo nerespektoval a do kostela přesto došel. Také se v účasti na bohoslužbách snažíte prostřídat, a když nemůžete na bohoslužbu, dojdete si alespoň pro eucharistii v době, kdy je v neděli kostel otevřený k individuální modlitbě. Tato pravidla nejsou nikomu z nás příjemná, ale zřejmě budou platit ještě dlouho, a nám nezbývá, než je respektovat. Buďme rádi, že oproti jarní vlně pandemie můžeme v omezené míře bohoslužby realizovat a můžeme mít otevřený kostel k individuální modlitbě, která smí být spojena s rozdáváním eucharistie. Dokud nebudou bohoslužby obnoveny ve standartní podobě, budu se dále snažit vkládat na farní stránky nedělní kázání a občas i přednášky v rámci vzdělávání ve víře.

Také bych Vám chtěl poděkovat, že myslíte i na provoz farnosti. Při sbírkách, které byly realizovány skrze košíček na stolku vzadu v kostele, jste podle svých možností přispěli na provoz farnosti i na vyhlášené účely. Ekonomický přehled farního hospodaření je k dispozici na nástěnce v kostele.

Děkuji také vám, kteří se staráte o provoz kostela – ať už skrze úklid, zázemí v sakristii, ministrování, zpěv či chystání vánočních stromků a betléma. Moc si Vaší práce vážím.

Pandemie ochromila náš farní život, ale věřím, že nás také mnohému naučila. Především jsme si mohli uvědomit, že nám kostel a bohoslužby chybí. Někdy jsme chodili do kostela tak trochu i z povinnosti, a ne vždy se nám chtělo. Teď už nám kostel chybí a i toto poznání je cenné. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že nám chybí i farní společenství a vzájemné vztahy, které rozvíjíme i klábosením před kostelem, ve farní kavárně nebo na vaječině či při vzdělávání dospělých ve víře. Je fajn vědět, že farní společenství realizované skrze konkrétní vztahy je pro nás důležité. A v neposlední řadě jsme si díky pandemii mohli více uvědomit, že odpovědnost za naši víru neseme každý sám za sebe. Do nebe nás nedostane ani pan farář skrze hezké kázání ani schola skrze dojímavý zpěv. Za vztah s Bohem jsme zodpovědný každý sám za sebe a musíme na něm pracovat. Tuhle skutečnost nyní v pandemii naplno zakoušíme – do kostela můžeme jen občas, ale modlit se, číst si nebo vzdělávat se ve víře – to všechno můžeme i sami.

Můj oblíbený duchovní autor Richard Rohr v jedné ze svých knih říká, že moudrý člověk dokáže vnímat poučení ve všem, co jej v životě potkává. Přeji nám všem, ať se nám to v následujícím roce všem daří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., farář

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!